Kiitos muskarilaisten vanhemmat!


Paimion musiikkiopiston toinen Virvatuli -palautekysely suunnattiin toukokuussa 2015 musiikkileikkikoululaisten vanhemmille. Lyhyestä vastaamisajasta huolimatta niin Sauvon kuin Paimion muskariryhmäläisten vanhemmista 47,8 % ehti osallistua kyselyyn. Palaute oli monipuolista ja yleisesti ottaen myönteistä. Vapaa palaute -osioissa tuli esille monia hyödyllisiä vinkkejä ja ehdotuksia, joita pyrimme muskarissa jatkossa ottamaan huomioon. Koko musiikkiopiston itsearviointi-prosessi jatkuu!

Yhteenvedon voit lukeatäältä.
KOOSTE  musiikkiopiston oppilaille helmi-maaliskuussa 2015 tehdystä arviointikyselystä


Paimion musiikkiopiston ensimmäinen Virvatuli-palautekysely alkuvuodesta 2015 suunnattiin musiikkiopiston taiteen perusopetuksen oppilaille eli soitto- ja lauluoppilaille, kuorolaisille sekä  musiikin perusteita opiskeleville. Mielipiteet ja kommentit olivat asiallisia, harkittuja ja musiikkiopiston toiminnan kehittämisen kannalta hyödyllisiä. Tässä on lyhyt kooste vastauksista. Pidempi raportti on luettavissa täältä.


Vastausprosentti oli erittäin hyvä: 87,96 % eli musiikkiopiston 130 oppilaasta vastasi 95. Yleisvaikutelma vastauksista on se, että oppilaat suhtautuvat ensinnäkin tähän kyselyyn ja toiseksi musiikkiopistossa opiskeluunsa sekä hyvin vastuullisesti että hyvin myönteisesti. Kaikkien seitsemän kysymysryhmän jokaiseen kysymykseen oli annettu runsaasti vastauksia, eikä mikään osio osoittautunut erityisen suosituksi tai epäsuosituksi. Vapaata sanallista palautetta oli kirjoitettu paljon, ja se oli asiallista, perusteltua, analysoivaa ja monipuolista.


Oppilaat olivat hämmästyttävän tyytyväisiä opiskeluunsa musiikkiopistossa. Tosin musiikkiopistossa opiskelu on vapaaehtoista, ja opiskelemaan hakeutuvat lapset ja nuoret ovat jo lähtökohtaisesti kiinnostuneita niin musisoinnista kuin oppimisesta yleensä. Opetus vastaa heidän tarpeitaan ja toiveitaan, kommunikaatio opettajien kanssa toimii, ja kotiharjoitteluunkin saadaan sopivasti ohjeita. Lisää toivottiin lähinnä esiintymismahdollisuuksia ja vielä enemmän palautetta opettajalta.


Kritiikkiä tuli lähinnä tunneilla käytettyjen välineiden ja soittimien toimivuudesta. Musiikkiopiston pianot ovatkin yhtä lukuun ottamatta kymmeniä vuosia vanhoja ja siten kuluneita eivätkä esim. kovin hyvin pysy vireessä. Vuokrattavat soittimet (viuluja, selloja, kitaroita, huiluja, klarinetteja) ovat myös melko vanhoja ja kuluneita. Taloudellisista syistä niihin tehdään vain välttämättömimmät huollot ja niitä voidaan uusia vain silloin, kun ne hajoavat. Musiikkiopiston tuki ry on nyt myös kiinnittänyt huomiota tähän tosiasiaan, ja yhdistys aikoo seuraavaksi ruveta keräämään rahaa erityisesti uusien vuokrasoittimien hankintaan.


Kyselyssä pyydettiin oppilaita arvioimaan myös omaa musiikillista oppimistaan ja kehittymistään. Vastaukset olivat fiksuja, eritteleviä ja monipuolisia. Esimerkiksi kysymykseen ”Mitä voisit vielä kehittää?” tuli kaikkiaan 25 vastausta ja viisitoista erilaista asiaa, mm.: nuotinlukua, tulkintaa, itsevarmuutta, harjoittelua kotona, keskittymiskykyä, ulkoa oppimista. Kehitettävien osa-alueiden lisäksi oppilaat osasivat myös tunnistaa vahvuutensa soittajina. ”Missä olet mielestäsi hyvä?” –kysymykseen tuli 18 vastausta, esim.: nuottien lukemisessa, analysoimaan musiikkia päässäni, nuoteissa ja rytmeissä, ulkoa opettelussa ja sorminäppäryydessä, olen ahkera ja tunnollinen harjoittelija, asteikot sujuvat hyvin, olen nopea oppimaan. Eräs vastaaja oli havainnut soitonopettajan näkökulmasta olennaisen asian: ”…lisäksi minulla on halua oppia uutta”.

Oppimiseen liittyvistä kysymyksistä musiikkiopistoa kiinnostivat erityisesti kotiharjoitteluun liittyvät vastaukset. Kotona harjoittelu on asia, joka opettajia usein askarruttaa. Siitä kyllä soitto- ja laulutunnilla puhutaan ja siihen annetaan vinkkejä ja ohjeita, mutta siitä mitä kotona harjoitellessa todella tapahtuu, ei opettaja voi olla täysin varma. Monesti opettaja saa vaikutelman, että oppilaat eivät kuitenkaan oikein tiedä, mitä ja miten kotona kannattaisi harjoitella. Tämän kyselyn perusteella oppilaat olivat yleisesti ottaen sitä mieltä, että ”osaan ja tiedän, miten harjoitella kotona”. Erityisiä hankaluuksia ei tullut esille myöskään vapaassa palautteessa. Lähinnä todettiin – viisaasti sinänsä! – oppilaan oman roolin merkitys: ”Ongelma on hinautua soittimen viereen. Lisää aikaa päivään”, ”harjoittelemalla enemmän kotona”.