saksofoni

Tervetuloa Paimion Musiikkiopistoon!

"Leikin avulla alkuun, pienten harjoituskappaleiden avulla eteenpäin ja vähitellen itselliseksi soittajaksi ja laulajaksi!"


Paimion musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta musiikin perustason laajan oppimäärän mukaan. Tavoitteena on antaa soittamisesta ja laulamisesta perustiedot ja -taidot, joiden avulla musiikista voisi tulla oppilaalle jollakin tavalla osa elämää: antoisa harrastus, musisointia omaksi iloksi, keinoja soittaa yhdessä muiden kanssa, elinikäinen aktiivinen matkakumppani, mieluisa tapa viettää aikaa, ammattilaisuus... tai jotain ihan muuta.

Soitto-opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, yksinlaulua voi opiskella myös aikuisosastolla. On mahdollista opiskella myös pelkästään musiikin teoriaa ja historiaa. Yksilöopetuksen lisäksi oppimismuotoja ovat pari- ja ryhmäopetus. Kuoroon voivat osallistua sekä musiikkiopistossa opiskelevat että muut lapset ja nuoret. Musiikkileikkikouluun voivat tulla kaikki alle kouluikäiset lapset.

Paimion musiikkiopisto on Paimion kaupungin omistama oppilaitos, jonka toimialueena ovat Paimion kaupunki ja Sauvon kunta. Musiikkiopisto on perustettu 1973 ja kunnallistettu 1986.

"Musiikki kuuluu ihmisen perustarpeisiin. Musiikin avulla voidaan aktivoida mielikuvitusta ja syventää ajatuksia. Soittaminen ja laulaminen kehittävät persoonallisuutta ja tunne-elämää. Musiikki kasvattaa sosiaaliseen kanssakäymiseen ja itsensä tuntemiseen sekä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Musiikin ymmärtämisestä on iloa ja hyötyä koko elämän ajaksi!"