Vuosi 2017 teemana on "Suomi 100v", joka näkyy päiväkodissamme niin suomalaisen kulttuurin esiintuomisena kuin oman kotiseutumme tapahtumien ja ympäristön hyödyntämisenä.

suomi 100 kuva