Oksalla on paras pohtimispaikka
Toiminta-ajatus

 "Ihmiseltä ihmiselle", niin lasten kuin huoltajiensa kanssa!


Kaudella 2016-2017 toimintamme teemana on "Suomi 100v.", joka näkyy niin suomalaisen kulttuurin esiintuomisena kuin oman kotiseudun luonnon, tapahtumien ja ympäristöjen hyödyntämisenä. Toimimme teemaa toteuttaessamme pitkälti lasten mielenkiinnon mukaan, lapsilähtöisesti. Retkeilemme metsässä ja tutustumme tarkemmin niihin asioihin, joita lapset tuovat esiin puheissaan ja leikeissään. Kolmessa ryhmässämme esiin ovat syyskuun aikana nousseet ilves, siili ja muut metsän eläimet ja niihin on ko. ryhmässä perehdytty leikin kautta tarkemmin.


Toimintamme päätavoitteina ovat

- toiminnallisuus, lapsen osallisuus, onnistumisen kokeminen ja suorittamisen välttäminen

- Aikuisten aito läsnäolo ja kiinnostus, lapsen kunnioitus

- Lapsilähtöisyys;

   lasten ideat, haastattelut, ryhmäkeskustelut, yhdessä toiminnan

   suunnitteleminen

- Lapsen oma kokemus, itse tekeminen ja löytäminen.

- Leikin pedagogiikka ja toimintaympäristöjen suunnittelu


Päiväkodin uusi Varhaiskasvatussuunnitelma valmistui keväällä 2016.

Tulipa hieno!