Kriivarin koulun nettisivukuva

Kerhotoiminta Kriivarin koulussa

Koulussamme järjestetään vuosittain vaihtuvaa kerhotoimintaa sekä toistuvana iltapäiväkerho 1.–2. luokkien oppilaille. Lisätietoa kerhoista saa rehtorilta ja opettajilta.