Kriivarin koulun nettisivukuva

Toimintaperiaatteemme


Kriivarin koulussa annetaan perusopetusta monipuolisia työtapoja käyttäen. Pyrimme ohjaamaan oppilaita myönteisiksi, omanarvon tunteviksi ja kriittisiksi nuoriksi. Tähtäämme siihen, että nuori oppii oman, paikallisen ja kansallisen kulttuurin tuntemisen kautta ymmärtämään kansainvälisyyden merkityksen. Vanhempia tuemme heidän kasvatustyössään yhteistyössä kouluterveydenhuollon, erityisopetuksen ja sosiaalitoimen kanssa.


Oppilaat kasvatetaan huomioimaan itsensä osana suurempaa yhteisöä sekä havainnoimaan omien tekojensa vaikutus tähän yhteisöön mm. järjestämällä yhdessä oppilaiden, henkilökunnan ja huoltajien kanssa erilaisia tapahtumia ja projekteja koulussa sekä koulun ulkopuolella. Kansainvälisyys painottuu yhteistyössä virolaisen ystävyyskoulun kanssa.


Yhteistyössä koulun muun henkilökunnan kanssa oppilaille painotetaan yhteisen kouluympäristön siisteyden ja järjestyksen merkitys kouluviihtyvyydelle. Tämä toteutuu mm. oppilaille hoidettavaksi annettujen, ikätason huomioivien koulun puhtaanapitoon ja viihtyvyyteen liittyvien tehtävien avulla.


Järjestyssäännöt