Oppilaanohjaus

Paimion yläasteella oppilaanohjaajina lukuvuonna 2016-2017 toimivat Riitta Hietaranta ja Kristiina Hellén. Oppilaanohjaus koostuu luokkatunneista, erilaisista tehtävistä, ohjauskeskusteluista, vierailuista, esittelytilaisuuksista, työharjoittelujaksoista, itsetuntemus- ja ammatinvalintatesteistä. Luokkatunteja on sekä 7. että 8. luokalla 0,5 vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla 1 vvt. Oppilaanohjaaja haastattelee lukuvuoden aikana vähintään kerran jokaisen 7. luokan oppilaan sekä 8. ja/tai 9. luokan oppilaat.

 

Työelämään tutustuminen - TET

 

Työelämään (TET) oppilaat tutustuvat 8. ja 9. luokalla. Tämä jakso on viikon mittainen ja se ajoittuu 8. luokalla keväälle ja 9. luokalla syksylle. Lukuvuonna 2016-2017 TET-jaksot ovat seuraavasti:


  • 31.10.-4.11.2016 yhdeksännet luokat
  • 24.4.-28.4.2017 kahdeksannet luokat

Valinnaisaineoppaat:

Lukuvuoden 2016-2017 vanhempainillat:

9. luokkien vanhempainilta 1.2.2017

- Lukion esittely

- Opon kalvot

9. luokkien vanhempainilta 15.11.2016

- Kristiinan kalvot

- Riitan kalvot

Ekaluokkien vanhempainilta 17.8.2016


Lukuvuoden 2015-2016 vanhempainillat:

Koulutulokkaiden vanhemmille 18.5.2016

apulaisrehtorin kalvot

Tulevien 7. luokkalaisten vanhempainilta 28.4.2016

- rehtorin kalvot

- apulaisrehtorin kalvot

- dosentti Niina Junttila "Kavereita nolla"