Kouluterveydenhuolto


Kouluterveydenhoitaja Monika Vanhatalo

puh. ( 02) 474 6365 / 050 597 1434

Vista, vuosiluokat 1-5 kuukauden 2.-4. keskiviikko, torstai ja perjantai

Vastaanottoaika ilman ajanvarausta ke - to klo 11:15 - 12:15, pe klo 10.30-11.30, ruokatauko klo 12:30 – 13:00

 

Kouluterveydenhoitaja Marjut Ränttilä (virkavapaa 3-4/2018), sij. Johanna Kuronen

puh. (02) 474 6308 / 050 559 4344

Vuosiluokat 6 - 9

Veikkarin erityislastenkoti


Vastaanottoaika ilman ajanvarausta ma - to klo 11:15-12.15, pe klo 10:30 – 11:30, ruokatauko klo 12:30 – 13:00


Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Sitä toteutetaan koko oppilaitosyhteisöä tukevana monialaisena yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena oppilashuoltona oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden tahojen kanssa.

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisesti yhteisöllistä oppilashuoltotyötä tekevät Vistan koulussa kaikki kouluyhteisön aikuiset tavoitteenaan oppilaiden oppiminen, hyvinvointi, terveys, osallisuus ja vuorovaikutus, vastuullisuus sekä oppimisympäristön esteettömyys, turvallisuus ja terveellisyys.

 

Koko kouluyhteisön oppilashuoltotyötä Vistan koulussa koordinoi yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Korri (koulukohtainen oppilashuoltoryhmä). Ryhmän tehtävänä on suunnitella, kehittää, toteuttaa ja arvioida oppilashuoltotyön toteutumista. Moniammatillisen ryhmän jäseniä ovat laaja-alaiset erityisopettajat, koulukuraattori ja -psykologi, vararehtorit, terveydenhoitajat, oppilaanohjaajat sekä apulaisrehtori, joka toimii ryhmän puheenjohtajana.

 

Yksittäisen oppilaan asiaa käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa yksilöllisessä oppilashuoltoryhmässä Marrissa (moniammatillinen oppilashuoltoryhmä), joka voidaan perustaa oppilaan tai, jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksensa merkitystä, hänen huoltajansa kirjallisella suostumuksella.

 

Oppilashuollosta lisätietoja antaa apulaisrehtori Mimmi Veskoniemi.Tiedote hammashuollon kuljetuksista 11.1.2017

hammashuollon kuljetukset