Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallitus on oppilaista koostuva innokas joukko, jonka tehtävänä on mahdollistaa opettajien sekä muun koulun ja oppilaiden välinen yhteistyö. Hallitusta ohjaa opettaja Katariina Saarni.