1-_DSC0750 (2)

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluilla tarkoitetaan alle kouluikäisille lapsille suunnattuja palveluja sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Paimiossa varhaiskasvatuspalvelut kuuluvat sivistyspalvelujen toimialaan.

Varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja alle kouluikäisille lapsille sekä heidän perheilleen, yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.


Perhe voi hakea lapselleen kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista tai perhepäivähoidosta tai vastaavia palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisätietoja varhaiskasvatuspaikan hakemisesta.


Paimion kaupungissa on kuusi kunnallista päiväkotia, yksi ostopalvelupäiväkoti ja kolme yksityistä päiväkotia. Kaupungissa toimii yksi kunnallinen ja yksi yksityinen ryhmäperhepäivähoito-yksikkö. Lisäksi Paimion kaupungissa on n. 25 kunnallista perhepäivähoitajaa sekä muutama yksityinen perhepäivähoitaja, jotka hoitavat lapsia omissa kodeissaan.


Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa joko kokopäivähoidon rinnalla tai osapäivätoimintana.


Mikäli perhe ei käytä varhaiskasvatuspalveluja vaan järjestää lapsensa hoidon kotona, tuetaan perhettä Kelan kotihoidon tuella.


Avoimia varhaiskasvatuspalveluja Paimiossa järjestävät muun muassa Paimion seurakunta ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Paimion osasto.

Lisäksi Paimion opisto järjestää musiikkileikkikoulutoimintaa alle kouluikäisille lapsille.


Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuksen alaista toimintaa ja sitä toteutetaan koulujen yhteydessä olevissa kerhoissa.


Varhaiskasvatusta tarjotaan vanhempainrahakauden jälkeen lapsen koulunaloitusta edeltävän toimintavuoden loppuun saakka (31.7.).