1-_DSC1868 -m

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluilla tarkoitetaan alle kouluikäisille lapsille suunnattuja palveluja sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Paimiossa varhaiskasvatuspalvelut kuuluvat sivistyspalvelujen toimialaan.


Varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita päivähoito-, esiopetus- ja muita varhaiskasvatuspalveluja alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.


Perhe voi hakea lapselleen kunnallista päivähoitopaikkaa päiväkodista tai perhepäivähoidosta tai vastaavia palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisätietoja päivähoitopaikan hakemisesta.


Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa joko kokopäivähoidon rinnalla tai osapäivätoimintana.


Mikäli perhe ei käytä päivähoitopalveluita vaan järjestää lapsensa hoidon kotona, tuetaan perhettä kotihoidon tuella.


Avoimia varhaiskasvatuspalveluita Paimiossa järjestävät muun muassa Paimion seurakunta ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Paimion osasto.

Lisäksi Paimion opisto järjestää musiikkileikkikoulutoimintaa alle kouluikäisille lapsille.


Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuksen alaista toimintaa ja sitä toteutetaan koulujen yhteydessä olevissa kerhoissa.

Päivähoito

Päivähoitoa tarjotaan vanhempainrahakauden jälkeen lapsen koulunaloitusta edeltävän toimintavuoden loppuun saakka (31.7.). Perhe voi hakea lapselleen päiväkoti- tai perhepäivähoitoa kunnallisesta tai yksityisestä päivähoidosta. 


Paimion kaupungissa on seitsemän kunnallista ja kolme yksityistä päiväkotia. Kaupungissa toimii yksi kunnallinen ja yksi yksityinen ryhmäperhepäivähoito-yksikkö. Lisäksi Paimion kaupungissa on 25 kunnallista perhepäivähoitajaa ja muutama yksityinen perhepäivähoitaja, jotka hoitavat omassa kodissaan päivähoitolapsia.