Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen toimintakaudelle 2016-2017 ilmoitetaan v. 2010 syntyneet lapset.

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Ilmoittautuminen tapahtuu päivähoidon yhteishaun yhteydessä sähköisesti. Ilmoittautumislomake täytetään kaikista esiopetuksen aloittavista lapsista,  myös heistä, jotka ovat jo päivähoidossa. Ilmoittautumiseen voit käyttää myös paperista päivähoidon hakulomaketta, jonka saat päivähoitotoimistosta. Mikäli esiopetukseen tuleva lapsi tarvitsee lisäksi päivähoitoa, siitä pitää tehdä päivähoitohakemus erikseen. Hakemus tehdään myös sähköisesti.


Esiopetusalueet

Paimiossa esiopetus tapahtuu päiväkotien kokopäiväryhmissä sekä Lempilän Leijonien osapäiväryhmässä.


 

Ala-Vista: Ala-Vistan pk, Jokelan pk

Kiusala: Hanhijoen pk

Kriivari: Kriivarin pk

Preitilä: Preitilän pk

Tapiola: Tapiolan pk

Ylä-Vista: Lempilän pk, Lempilän Leijonat


Saari: Nappulamäen yksityinen pk (esiopetusilmoituksen lisäksi otettava yhteys suoraan päiväkotiin, ks. myös kohta "Päivähoitoon hakeminen")


 

Ruotsinkieliseen esiopetukseen ilmoittaudutaan samalla lomakkeella. Kohtaan "lisätietoja" kirjataan toive ruotsinkielisestä esiopetuksesta ja esiopetuspaikasta.

 

Ainoastaan esiopetusta tarvitsevien lasten ensisijainen sijoituspaikka on Lempilän Leijonien esiopetusryhmä, joka on Vistan koulun yhteydessä.


Päätös

Päätös esiopetuspaikasta lähetetään yhdessä päivähoitopaikkojen kanssa vanhemmille toukokuun loppuun mennessä.


Päivähoitoonhaku

Katso ohjeet päivähoitoonhaku -sivulta. Voit käyttää sähköistä päivähoitohakulomaketta.