Esiopetukseen ilmoittautuminen

HUOM! 


Vuoden 2019 keskitettyyn esiopetukseen ilmoittautumiseen on tulossa muutoksia edellisvuosiin verrattuna. Ohjeet esiopetukseen ilmoittautumiseen tulossa varhaiskasvatuksen nettisivuille tammikuun 2019 aikana.


Esiopetukseen toimintakaudelle 2019-2020 ilmoitetaan v. 2013 syntyneet lapset. Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.


Ilmoittautuminen tehdään kaikista esiopetuksen aloittavista lapsista, myös heistä, jotka ovat jo varhaiskasvatuksessa.


Mikäli esiopetukseen tuleva lapsi tarvitsee lisäksi esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, siitä pitää tehdä varhaiskasvatushakemus erikseen. Hakemus täydentävään varhaiskasvatukseen tehdään sähköisen asioinnin kautta.


Esiopetus alkaa maanantaina 12.8.2019.

 

Ruotsinkieliseen esiopetukseen ilmoittautumiseen ohjeet tulossa myös tammikuun aikana.

Päätös

Päätös esiopetuspaikasta lähetetään yhdessä varhaiskasvatuspaikkojen kanssa vanhemmille toukokuun loppuun mennessä.