Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tulevat mahdollisesti muuttumaan 1.1.2018 alkaen. Lakimuutos on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä ja asian etenemistä voi seurata eduskunnan sivuilta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_115+2017.aspx


Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia siten, että pieni - ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettaisiin. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja ehdotetaan alennettavaksi siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu olisi 50% nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.


Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät toistaiseksi edelleen 1.3.2017 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät  perheen koon ja verotettavien tulojen sekä varhaiskasvatukseen varatun ajan perusteella. Maksu peritään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (elo-heinäkuu) aikana.


Maksut tarkistetaan kaikkien tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa olevien osalta maaliskuussa 2017. Uusia tulotietoja ei tarvitse toimittaa, jos syksyllä 2016 toimitetut tiedot ovat edelleen voimassa.

Erityisesti 2-3 hengen perheiden on syytä tarkistaa varhaiskasvatusmaksun suuruus, koska tulorajat ovat muuttuneet ja maksu saattaa laskea. Tulotiedot tulee toimittaa viimeistään maaliskuun aikana tuloselvityslomakkeen ohjeiden mukaan päivähoitotoimistoon. Muutoksia ei tehdä taannehtivasti.


Korkein maksu  on 1. lapsesta (=nuorin lapsi) 290 €/kk ja 2. lapsesta 90 % ensimmäisen lapsen maksusta. Kolmannesta tai sitä useammasta lapsesta maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta.


Esiopetus on maksutonta.

Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään 60%, 65%, 70% tai 85% varatun hoitoajan mukaisesti. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus alkaa 1.8. ja päättyy 31.5. Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatusmaksua ei muuteta syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana. Kesäaikana (kesä- ja heinäkuussa) varhaiskasvatusmaksu on täysi kuukausimaksu tai em. prosenttiosuus.


Katso tarkemmat asiakasmaksua koskevat ohjeet ja lisätiedot oheisesta maksutiedotteesta.

 

Maksulaskuri päivähoitomaksun arviointiin

 

Lisätietoja antavat:

varhaiskasvatusohjaaja Anne Kuisma, (02) 474 5241.

varhaiskasvatuksen palveluneuvoja Viivi Mustonen, (02) 474 5239.

etunimi.sukunimi(at)paimio.fi