1-2015-05-22 10.13.50 (2)

Vuorohoito

Vuorohoidon periaatteet Paimion kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa

Vuorohoito Paimiossa

Vuorohoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jota tarjotaan arkisin klo 6:00 – 18:00 ulkopuolella sekä viikonloppuisin. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista päivähoito-oikeutta. Paimiossa subjektiivinen päivähoito-oikeus koskee aikaa klo 6:30 – 17:00. Vuorohoitoa annetaan Tapiolan päiväkodissa.


Oikeus säännölliseen vuorohoitoon

Kaupunki järjestää varhaiskasvatuksen vuorohoitoa mahdollistamaan huoltajien (tarkoittaa molempia huoltajia tai yksinhuoltajaa) päätoimisen, säännöllisen vuorotyön tai vuorotyötä sisältävän päätoimisen opiskelun.

Lapsen vuorohoito-oikeus syntyy silloin, kun huoltajat ovat päätoimisessa, säännöllisessä vuorotyössä (arkisin ennen klo 6:00 ja klo 18:00 jälkeen tai viikonloppuisin), jolloin lapselle syntyy vuorohoidontarve.

Huoltajien on huolehdittava, että vuorohoidossa olevalla lapsella on riittävästi aikaa viikoittaiseen lepoon kotona. Pääsääntöisesti huoltajien vapaapäivä on siten myös lapsen vapaapäivä.


Jos lapsen vuorohoidon tarve loppuu, kaupunki voi tarvittaessa siirtää lapsen hoitopaikan toiseen varhaiskasvatusyksikköön, jotta vuorohoitopaikkojen riittävyys voidaan taata niitä tarvitseville perheille.


Lasten hoitoajat

Vuorohoitoa järjestetään vain ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella. Huoltajien tulee ilmoittaa lapsen hoitoajat viimeistään vuorohoitoa edeltävän viikon maanantaina klo 17:00 mennessä. Hoitoaikojen ilmoitusajan umpeuduttua emme voi sitoutua muuttuneisiin hoitoaikatarpeisiin, sillä muutostarpeet eivät saa tuottaa ylimääräisiä henkilöstökuluja.

Hoitoajat tulee ilmoittaa kirjallisesti.

Hoitoajan muuttumisesta tai peruuntumisesta huoltajan tulee ilmoittaa viipymättä päiväkotiin.


Huoltajien tulee pyydettäessä toimittaa päiväkotiin työnantajan vahvistamat työvuorolistat.


Yöhoitoa tarjotaan vain silloin, kun molemmat huoltajat ovat työssä yövuorossa. Lapsi voi jatkaa päiväkodissa yöhoidon jälkeen huoltajien 8 tuntia kestävän nukkumisajan verran. Jos huoltajien työvuoro kestää myöhään iltaan eikä hoidon tarvetta ole aikaisin seuraavana aamuna, tällöin yöhoitoa lapselle ei järjestetä.


Ruokailut vuorohoidossa

Tavallisessa kokopäivähoidossa lapselle tarjotaan aamupala, lounas ja välipala. Iltavuoroon tulevalle lapselle tarjotaan päiväkodissa välipala, päivällinen ja iltapala. Lounaan lapsi syö kotona. Päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 17:30 jälkeen ja iltapala niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 19:30 jälkeen. Yöhoitoon tuleva, klo 19:30 jälkeen saapuva lapsi syö iltapalan kotona. Yöhoidossa olleet lapset saavat seuraavana päivänä aamupalan, lounaan ja välipalan.


Vuorohoidon järjestäminen juhlapyhinä ja päiväkodin toiminnan kehittämispäivinä

Seuraavina juhlapyhinä

         joulu                     24-26.12.

         pääsiäinen           pitkäperjantai - 2. pääsiäispäivä

         juhannus              juhannusaatto - sunnuntai

vuorohoitoa järjestetään erikseen tarpeen mukaan joko omana toimintana tai ostopalveluna. Huoltajien tulee ilmoittaa kyseisten ajankohtien vuorohoidon tarve viimeistään hoito edeltävän viikon maanantaina klo 17:00 mennessä suoraan päiväkodin johtajalle. Ilmoitukseen tulee liittää työnantajan vahvistama virallinen työvuorolista.


Henkilökunnan kehittämis- ja suunnittelupäivät ovat kahdesti vuodessa. Tällöin varahoitoa järjestetään sitä tarvitseville lapsille klo 6:00 - 18:00 välisenä aikana Paimion muissa varhaiskasvatusyksiköissä. Kyseisen ajan ulkopuolella tarvittava vuorohoito toteutetaan erillisillä järjestelyillä. Kehittämis- ja suunnittelupäivien päivämäärät ilmoitetaan perheille toimintakauden alussa.


Näillä linjauksilla varmistetaan varhaiskasvatusasetusten mukainen henkilöstömäärä ja KVTES:n määräykset henkilökunnan työaikajärjestelyistä.