Lastensuojelu on laajasti lasten suojelua

 

Se koskee kaikkia viranomaisia ja kansalaisia. Kaikilla lapsilla on oikeus:
-  turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön
-  tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja
-  erityiseen suojeluun.

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista ja kasvatuksesta.
Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.
Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on lastensuojeluprosessin vastuuhenkilö.

Lastensuojelu koostuu lapsi- ja perhekohtaisesta sekä ehkäisevästä lastensuojelusta. Ehkäisevä lastensuojelu tarkoittaa esimerkiksi nuorisotyön, päivähoidon ja terveydenhuollon tarjoamaa tukea perheille. Paimion sosiaalitoimessa työskentelee yksi lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä, jonka palveluja tarjotaan ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna asiakasmaksua vastaan.

 

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu tarkoittaa varsinaista lastensuojelua, jonka järjestämisestä vastaa Paimion sosiaalitoimen lastensuojelu. Paimion lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää ja kolme perheohjaajaa.

 

Jotta lastensuojelun on mahdollista puuttua perheiden ongelmiin riittävän aikaisin ja siirtää lastensuojelutyön painopistettä korjaavasta työstä ehkäisevään työhön, tulisi lastensuojeluilmoitus tehdä heti kun huoli lapsesta herää.


Miten ja milloin tulee ottaa yhteyttä lastensuojeluun

Kun huoli herää

Lastensuojeluasia voi tulla esiin asiakkaan oman yhteydenoton, pyynnön tai tehdyn lastensuojeluilmoituksen perusteella. Lastensuojeluun voi aina ottaa yhteyttä, myös nimettömänä, kun herää huoli oman lapsen tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista esim. kun perheessä on
  • lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
  • väkivaltaa
  • perheen elämää vaikeuttavaa päihteiden käyttöä
  • muita kriisejä
  • tarvetta ohjaukseen ja neuvontaa

Miten otan yhteyttä lastensuojeluun?

Virka-aikana voi ottaa suoraan yhteyttä lastensuojelun työntekijään puhelinaikoina ma-to klo 10.00-11.30 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@paimio.fi.

Muina aikoina voi olla yhteydessä kaupungintalon vaihteeseen numeroon 02-474 511 ja sieltä puhelu ohjataan sosiaalityöntekijälle.

Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä hätäkeskukseen soittamalla 112, josta puhelu ohjataan Turun seudun sosiaalipäivystykseen.

Lastensuojelulaissa on erityinen ilmoitusvelvollisuus seuraavilla viranomaisilla: sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä tai luottamustoimessa olevilla, turvapaikanhakijoiden  vastaanottotoiminnassa ja hätäkeskustoiminnassa työskentelevillä  sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan työntekijöillä. (Lsl 25§)

Mitä yhteydenoton / ilmoituksen jälkeen?

Sosiaalityöntekijä selvittää jokaisen ilmoituksen sisällön lastensuojelulain edellyttämällä tavalla määräajassa (7 arkipv) ja on yhteydessä perheen ohella kaikkiin tarvittaviin tahoihin.  

Mikäli tuen tarve on ilmeinen, sosiaalityöntekijä selvittää tarkemmin avun tarpeen. Lastensuojelulain mukaan selvitys on tehtävä 3 kk:n kuluessa. Tällöin alkaa lastensuojelun asiakkuus. Tarpeen vaatiessa sosiaalityöntekijän on ryhdyttävä kiireellisesti lastensuojelutoimiin.

Lastensuojelun asiakkaana perhettä voidaan auttaa avohuollon sosiaalityön keinoin yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Jokaiselle asiakkaalle nimetään vastuusosiaalityöntekijä ja mikäli asiakkuus jatkuu tarpeen selvityksen jälkeen, laaditaan asiakassuunnitelma. Joskus riittää lyhytaikainen tuki, toisinaan tarvitaan pitkäjänteistä, jopa vuosia kestävää yhteistyötä.

Lisätietoja: http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/Lastensuojelu/