Vammaisneuvosto


Vammaisilla kuntalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon sekä käyttää kunnan tarjoamia palveluita. Vammaisneuvosto on Paimion kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa ovat mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kaupungin edustajat.

 

Vammaisneuvoston tarkoitus on vaikuttaa asenteisiin ja seurata erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille. Neuvosto vaikuttaa myös yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen.


Vammaisneuvosto on järjestänyt toimikautensa aikana useita ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä tapahtumia Paimiossa.