Omaishoidon tuki

Omaishoidontuki on osa sosiaalipalvelujärjestelmää (SHL 17 §).

Omaishoidon tukea koskevat säännökset ja asetukset on otettu sosiaalihuoltolakiin ja asetukseen 1.7.1993 alkaen.

 

SHL:n 27a §:ssä todetaan: "Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa."

 

Omaishoidon tukea haetaan hakemuksella, jota saa sosiaalitoimistosta, terveyskeskuksesta tai Paltanpuiston palvelukeskuksesta. Avopalvelunohjaaja ja sairaanhoitaja tekevät kotikäynnin. Päätökset tehdään sosiaalilautakunnan vuosittain vahvistamien omaishoidontuen myöntämisperusteiden mukaisesti. Yli 65-vuotiaiden hakemus toimitetaan avopalveluohjaaja Ritva Aaltoselle. Sosiaalityöntekijä Seija Koskinen tekee alle 65-vuotiaiden arviot ja päätökset.

 

Palkkioluokat 1.1.2017 alkaen:

- palkkioluokka A:  392,00 €/kk
- palkkioluokka B:  563,09 €/kk

- palkkioluokka C: 844,67 €/kk
- erityismaksuluokka  1 382,76 €/kk

 

Paimion kaupungin sosiaalilautakunnan vahvistamat omaishoidontuen myöntämisperusteet löytyvät oheisesta liitetiedostosta.
Omaishoidon tuen hakemus (pdf) (9.9 KB)

Omaishoito - Sijaishoitajan palkkio (pdf) (98.7 KB)

Omaishoidon tuen kriteerit 1.2.2017 alkaen (pdf) (178.3 KB)

Omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa. Tiedustele ohjaajalta.