Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on lakisääteinen (Laki omaishoidon tuesta 937/2005) hoidettavan henkilön sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan on huolehdittava tähän tarkoitusta varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Omaishoidon tuki perustuu kunnan hoidettavalle tekemään päätökseen, jonka pohjalta tehdään omaishoitajan ja kunnan välinen omaishoitosopimus sekä hoito- ja palvelusuunnitelma.


Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemuslomakkeita saa kaupungin kotisivulta sekä kaupungintalolta sosiaalityöntekijältä (alle 65- vuotiaat) ja avopalveluohjaajalta (yli 65- vuotiaat).

Omaishoidontukea hakeneen henkilön luokse tehdään kotikäynti arviota ja päätöksentekoa varten.


Alle 65- vuotiaiden arviot ja päätökset tekee sosiaalityöntekijä Raija Eeva.

Yli 65- vuotiaiden arviot ja päätökset tekee avopalveluohjaaja Ritva Aaltonen.

 

Palkkioluokat 1.1.2018 alkaen:

palkkioluokka A: 392,57 €/kk

palkkioluokka B: 563,88 €/kk

palkkioluokka C: 845,85 €/kk

erityismaksuluokka: 1384,70 €/kk


Omaishoidon tuen hakemus (pdf) (9.9 KB)

Omaishoidon tuen kriteerit 1.2.2017 alkaen (pdf) (178.3 KB) 

Toimeksiantosopimus (docx) (30.2 KB)

Omaishoitajan sijaisen palkkio (pdf)Omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa. Tiedustele avopalveluohjaajalta.