Palveluasuminen

Paimiossa yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautisia hoivapalveluja toteutetaan tehostettuna palveluasumisena Paltanpuiston palvelukeskuksessa, Hoivakoti Jokilaaksossa ja Askalan palvelutalossa. Laitoshoitoa tarjotaan Paimion vanhainkodissa ja ympäristökuntien perhehoitokodeissa. Lisäksi tehostetun asumispalvelun paikkoja on harkinnanvaraisesti ostettu lähikuntien yrityksiltä.

Ympärivuorokautiseen hoitoon hakeudutaan, kun kotihoidon päivittäiset, runsaat käynnit ja tukipalvelut eivät riitä turvaamaan vanhuksen kotona asumista.

Asukkaaksi kaikkiin yksiköihin haetaan lomakkeella, joka käsitellään joka toinen viikko kokoontuvassa moniammatillisessa SAS-ryhmässä (selvitä - arvioi - sijoita). SAS-ryhmä on sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen yhteistyöryhmä, johon kuuluu terveyskeskuksen ja kaupungin edustajia. Työryhmässä hakemukset käsitellään ja arvioinnin perusteella hakijalle suositellaan sopivaa palvelumuotoa. Suosituksen pohjalta tehdään valituskelpoinen viranhaltijapäätös.

Hakemuksen täyttää kanssanne kotona palveluohjaaja. Kotikäynnillä tehdään yksilöllinen ja kattava arvio toimintakyvystä ja apuvälineinä käytetään erilaisia toimintakykymittareita. Kotihoidon jatkuva seuranta arjessa selviytymisestä huomioidaan hakemusta tehdessä.

Lisätietoja antaa palveluohjaaja, puh. (02) 4745171.