Palveluohjaus

Ikäihmisille neuvoja, opastusta ja ohjausta ja tuettua päätöksentekoa palveluiden hankkimisessa ja järjestämisessä.


Palveluohjaus perustuu asiakkaan omaan osallistumiseen ja etsimällä keinoja saada asiakkaan omat voimavarat käyttöön.


Lisäksi:

Omaishoidon tuki asiat (yli 65 v.)

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (Kuluvana vuonna täyttävät 80-vuotiaat jotka eivät ole palveluiden piirissä).


Intervallit/jaksottaishoidot ympärivuorokautisessa yksikössä.