Vanhusneuvosto

Paimiossa vanhusneuvosto on toiminut jo vuodesta 2004. Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten palveluiden järjestämistä ja tekee esityksiä huomatessaan niiden tarpeellisuuden. Vuosittain järjestetään viralliset kokoukset, joiden esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä Paimion kotisivuilla. Lokakuussa vanhusneuvosto järjestää vanhustenviikolla tapahtuman, jossa on mielenkiintoisia puhujia ja paikallista ohjelmaa, asiaa sekä viihdykettä.

Vanhusneuvoston jäseniin kuuluu edustajat eläkeläisjärjestöistä, sotainvalidi- ja sotaveteraanijärjestöjen edustajat, Paimion seurakunnan ja kaupungin virkamiesten edustajia. Kaupunginhallitus valitsee jäsenet omaksi toimikaudekseen eli kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Vanhusneuvoston jäsenet 2015-2017

 

 

 

 

Hakanen Heikki

 

 

 

 

Pj

 

Erkki Gränö

Varaj                   

 

 

Peltola Onni

Varapj                 

 

Tanjula Paavo

Varaj                   

 

 

Aalto Tuija

Jäsen                  

 

Laakso Sanna

Varaj                   

 

 

Muntola Elina

Jäsen                  

 

Ahtola Mika

Varaj                   

 

 

Kalasniemi Tiina

Jäsen

 

Aaltonen Ritva

Varaj                   

 

 

Koskinen Matleena

Jäsen, sihteeri                  

 

Kaunonen Vesa

Varaj                   

 

 

Tuomola Veikko

Jäsen                  

 

Tuomola Margit


Varaj                   

 

 

Järvi Leena

Jäsen                  

 

Ojanen Sirpa


Salo Kalevi

Vihanto Pirkko

Varaj  


Jäsen

Varaj