YksYkkönen liittymäalue vaaka

YksYkkönen -moottoritieliittymän yritysalue

Muurassuontie

Vapaana yksi KLT/pv/s-2  -tontti 1004-1, os. Muurassuontie 8

KLT/pv/s-2=Liike ja teollisuusrakennusten korttelialue vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen alueella

Korttelin 1002 tonttien 1 ja 2 on liityttävä kaukolämpöverkkoon

Paimion Lämpökeskus Oy

Maapohjan hinta on 5,00 €/m2 ja kunnallistekniikan maksu 6,00 €/k-m2

Tehokkuusluku e=0,45

Suurin sallittu kerrosluku II


Sähköiseen tontinvarausjärjestelmään pääset valitsemalla haluamasi tontin

Järjestelmän toiminnasta johtuen tontinvarauksessa on pieni mahdollisuus päällekkäiseen varaukseen. Varaus vahvistuu hakemuksen ensimmäisenä toimittaneelle. Näissä tilanteissa otamme yhteyttä varauksen toisena tehneeseen.
      p.ala rak.oik.   maapohja  kunn.tek.
Kortteli Tontti Osoite m2 k-m2 yht. € yht. € YHTEENSÄ €
1004 1 Muurassuontie 8 6489 2920 32445 17520 49965
       
Kaupantekotilaisuudessa maksetaan
maapohjahinnan ja kunn.tekn. maksun lisäksi:
Vesi- ja viemärijohdon liittämistyön maksu Paimion Vesihuolto Oy
Erottamis- ja maastoonmerkintäkulut (1020 € / 2016)
Voimassa oleva kaupanvahvistusmaksu (120 € / 2016)