Vähäjoki

Ympäristö ja luonto

Ympäristönsuojelun osalta ympäristölautakunnan tehtävänä on osoitetuilla voimavaroilla ylläpitää ja edistää kunnassa kestävän kehityksen perusaatteiden mukaista, luonnonympäristöltään monimuotoista, terveellistä, viihtyisää ja laadukasta elinympäristöä. Tätä toteutetaan ohjaamalla ja neuvomalla kuntalaisia, harjoittamalla ennalta ehkäisevää ympäristönsuojelutyötä sekä valvomalla luvanvaraisia toimintoja.Ympäristövinkkejä arkeen