lammas

Registrering av djur

Djurhållare

Om du har ett eller flera djur av nötkreatur, svin, får, getter, höns, pälsdjur, hjortdjur, kameldjur, bin eller humlor ska du registrera dig som djurhållare. Det här gäller också om du har djur av de nämnda djurslagen som sällskaps- eller hobbydjur. Samtidigt som du registrerar dig som djurhållare ska djurhållningsplatsen registreras.


Blanketter som du behöver för registrering som djurhållare och registrering av djurhållningsplats finns nedan. Blanketterna returneras till kommunens landsbygdskansli.


Djurhållare, nöt (pdf) (29 KB)


Djurhållare, svin (pdf) (29.8 KB)


Djurhållare, får (pdf) (27.9 KB)


Djurhållare, getter (pdf) (27.7 KB)


Djurhållare, fjäderfä (pdf) (117 KB)


Djurhållare, pälsdjur, hjort- och kameldjur (pdf) (166.5 KB)


Djurhållare, bin och humlor (pdf) (101.9 KB)

Blanketter för registrering av djurhållningsplatser

Registrering av djurhållningsplats (doc) (210 KB)


Registering av djurhållningsplats, fjäderfä (pdf) (160.9 KB)


Registering av djurhållningsplats, pälsdjur, hjort- och kameldjur (pdf) (153.6 KB)


Registering av djurhållningsplats, bin och humlor (pdf) (153.6 KB)


Djurhållningsplatsförteckning för anmälan, bin och humlor (pdf) (97.2 KB)