Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä tarjoaa työterveyshuoltopalveluja pääasiassa Paimion ja Sauvon alueen yrityksille ja yrittäjille. Palvelu perustuu työterveyshuoltolakiin.


SOPIMUKSET

Työnantajan velvollisuus on järjestää työntekijöilleen vähintään lakisääteinen/ennaltaehkäisevä (I-luokka) työterveyshuolto. Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi halutessaan järjestää työterveyspainotteisen sairaanhoidon palveluita (II-luokka).

 

Lakisääteinen työterveyshuolto

Lakisääteinen työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa, joka sisältää mm työpaikkaselvityskäynnin sekä vaadittavat terveystarkastukset, vajaakuntoisen työssä tukeminen ja kuntoutuksiin ohjaaminen.

 

Sairaanhoitosopimus

Sairaanhoitosopimuksissa on kaksi vaihtoehtoa, joista asiakas voi valita tarpeidensa mukaan sopivamman.

SUPPEA sairaanhoitosopimus sisältää työterveyslääkärin, työterveyshoitajan sekä työfysioterapeutin vastaanottokäynnit, sekä laboratorio ja röntgentutkimukset rajoitetusti hinnaston mukaisesti.

LAAJA sairaanhoitosopimus sisältää edellä mainitut vastaanottokäynnit sekä laboratorio ja röntgentutkimuksia laajemmin hinnaston mukaisesti, sekä lisäksi mahdollisuuden erikoislääkärin kertakonsultaatioon.

 

Sopimuksiin liittyvissä asioissa ota yhteys työterveyshoitajiin, yhteystiedot etusivulla.

 


LASKUTUS JA KELAN KORVAUS

Työterveyshuollon laskutus perustuu voimassa olevaan hinnastoon. Laskutus tapahtuu kuukausittain käytön mukaan. Perusvuosimaksu laskutetaan 2 erässä puolivuosittain.

 

Kela korvaa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Yrittäjällä tai maatalousyrittäjällä tulee olla YEL tai MYEL-vakuutus. Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan. Korvausluokka I kuuluvat ennaltaehkäisevä toiminta ja ns. lakisääteinen työterveyshuolto. Näistä Kela korvaa 50-60%. Korvausluokka II kuuluvat työterveyshuollon sairaanhoidon kustannukset, joista Kela korvaa 50%.

 

Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista (pdf) (131.1 KB)