Paimion vaakuna 

Ahti Hammarin piirtämän, Paimion kunnanvaltuuston

25.6.1953 hyväksymän ja sisäasiainministeriön 12.9.1953

vahvistaman Paimion kunnanvaakunan tunnuskuvana on

hopeinen napakaira punaisessa, kulta-apilasirotteisessa

kentässä. Vaakunan aihe on otettu 1300-luvulla eläneen

paimiolaisen asemiehen Erik Puranpojan sinetistä. Hänet

mainitaan lisäksi tunnettuna laivanrakentajana, ja siihen

viittaa napakaira. Kulta-apilat taas viittaavat paikkakunnan

pääelinkeinona olleeseen maanviljelykseen.

150px-Paimio vaakuna jpg
Lupa vaakunan käyttöön

 

Vaakunan käytöstä päättää ja luvan käyttöön antaa kaupunginjohtaja.