Kuulutukset

29.6.2017 13.13

Julkipanokuulutus meluilmoituksen hyväksymisestä

Ympäristönsuojelusihteeri on hyväksynyt Rauhalan Louhinta Oy:n tekemän tilapäistä häiritsevää melua koskevan ilmoituksen, joka koskee rakennusluvan mukaisen kallion louhinnan jatkamista uuden teollisuushallin/betonielementtitehtaan sekä piha- ja varastoalueiden rakentamiseksi Ansion Sementtivalimo Oy:n tehdasalueelle osoitteessa Lohipurontie 2, Paimio.

 

Kallion louhintaa saa suorittaa 1.8.-30.9.2017 maanantaista perjantaihin klo 7-18.

 

Päätös annetaan 30.6.2017

 

Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

                     

Tämä kuulutus on nähtävänä 29.6.- 31.7.2017 Paimion kaupungin internet-sivuilla kohdassa ”Kuulutukset”. Päätös on nähtävänä valitusaikana Paimion Sähkömuseossa, os. Vistantie 24a, Paimio, museon aukioloaikoina.

 

Paimiossa 29.6.2017

 

Ympäristölautakunta


Palaa otsikoihin