Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

10.10.2017 6.12

Ehdotuksena nähtävillä: Poikintien asemakaavan muutos

Kaavan laatimisen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalojen ja mahdollisesti ns. senioritalojen rakentaminen.

 

Asemakaavan muutosehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 10.10.-10.11.2017 välisen ajan, molemmat mainitut päivät mukaan lukien, kaupungintalon teknisessä virastossa sen aukioloaikana, os. Vistantie 18.

 

Aineisto on nähtävillä myös kaupungin internet-sivuilla:

www.paimio.fi/poikintie


Maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja muilla asianosaisilla on tilaisuus tehdä kaavaehdotuksia koskeva kirjallinen muistutus 10.11.2017 mennessä ja ne tulee toimittaa osoitteeseen: Paimion kaupunki/Kaavoitus, PL 50, 21531 Paimio tai sähköpostiosoitteeseen: kaavalausunnot@paimio.fi

 

Paimiossa 10.10.2017

PAIMION KAUPUNGINHALLITUS


Palaa otsikoihin