Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

29.8.2017 5.00

Julkipanokuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksistä

 

JULKIPANOKUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSISTÄ

 

Paimion ympäristölautakunta on 22.8.2017 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

-       § 88 myönnetty maa-aineslupa NCC Industry Oy:lle kallion louhintaa ja

        murskausta varten

-       § 89 myönnetty ympäristölupa NCC Industry Oy:lle kallion louhintaa,

        murskausta ja maankaatopaikkatoimintaa varten

 

Päätösten antopäivä on 30.8.2017, jolloin niiden katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.

 

Muutosta maa-aineslupapäätökseen voi hakea valittamalla Turun hallinto-oikeuteen viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 29.9.2017.  Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta ja etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

 

Muutosta ympäristölupapäätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 29.9.2017.  Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta ja etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

 

Tämä kuulutus on nähtävänä 29.8.-29.9.2017 Paimion kaupungin internetsivuilla kohdassa ”Kuulutukset”. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 30.8.-29.9.2017 Paimion kaupunginviraston palvelupisteessä, osoitteessa Vistantie 18, Paimio, viraston aukioloaikoina. Lisätietoja p. 02-474 5290.

 

Paimiossa 29.8.2017

 

Paimion ympäristölautakunta

 


Palaa otsikoihin