Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

9.11.2017 12.00

Kaupunginvaltuuston 15.11.2017 kokouskutsu

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUSKUTSU

 

KOKOUSAIKA:      Keskiviikko 15.11.2017 klo 18.00

KOKOUSPAIKKA: Paimion kaupunginvirasto, Paimiosali

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1     Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2     Pöytäkirjan tarkastajien vaali

3     Maankäyttösopimuksen hyväksyminen, Valtatie 1

4     Maankäyttösopimuksen hyväksyminen, Iso-Iivarintie/Huuhka

5     Maankäyttösopimuksen hyväksyminen, Iso-Iivarintie/Lehtinen

6     Valtatie 1:n asemakaavan muutos, hyväksymiskäsittely

7     YksYkkösen yritysalue, Iso-Iivarintien asemakaava, hyväksymiskäsittely

8     Ostotarjous maa-alueesta/Kirjakuja

9     Vuoden 2018 tuloveroprosentin vahvistaminen

10   Vuoden 2018 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

11   Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman

       hyväksyminen

12   Talousarvion muutokset 2017

13   Muutosesitykset hallintosääntöön

14   Palvelustrategia 2014-2017, toteutumisen arviointi 2018 talousarvion

       laadinnan yhteydessä

15   Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

16   Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat

17   Valtuutettujen kirjalliset aloitteet

 

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäväksi Paimion kaupungin www-sivuille tiistaina 21.11.2017.

 

Paimiossa 9.11.2017 

 

Reijo Hallisto

puheenjohtaja


Palaa otsikoihin