Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

1.9.2017 6.00

Luonnoksena nähtävillä: Tiilitehtaan asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos ja kaavaselostus liitteineen ovat MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 1.9.- 2.10.2017 välisenä aikana kaupungintalon teknisessä virastossa sen aukioloaikana, os. Vistantie 18, Paimio ja internetissä: www.paimio.fi/tiilitehdas

 

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja muistutukset kaavaluonnoksesta on toimitettava viimeistään 2.10.2017 osoitteeseen: Paimion kaupunki/Kaavoitus, PL 50, 21531 Paimio, tai sähköpostilla osoitteeseen: kaavalausunnot@paimio.fi

 

Paimiossa 1.9.2017


PAIMION KAUPUNGINHALLITUS


Palaa otsikoihin