Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

8.9.2017 9.38

Naapurien kuuleminen suunnittelutarve-, poikkeamis- ja rakennuslupahakemuksen johdosta

Paimion Valimokiinteistöt Oy on toimittanut kaupungin ympäristö-lautakunnalle suunnittelutarve-, poikkeamis- ja rakennuslupahakemuksen koskien uuden teollisuusrakennuksen rakentamista osoitteessa Tiemestarintie 62.


Maankäyttö- ja rakennuslain 137 § ja 173 § sekä maankäyttö- ja rakennus-asetuksen 65 §:n edellyttämän naapurien kuulemisen suorittamiseksi ovat em. lupahakemukset ja suunnitelmat nähtävillä Paimion kaupungin teknisellä virastolla, os Vistantie 18, 12 – 26.09.2017 välisen ajan. Lisätietoja saa rakennusvalvonnalta puh. 02-4745340.


Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden etua tai oikeutta lupa-asia saattaa koskea. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.  


Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava Paimion kaupungin ympäristölautakunnalle, os. Pl 50, 21531 PAIMIO, 26.09.2017 klo 15.30 mennessä.


YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 


 

 

Palaa otsikoihin