Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

5.6.2018 0.01

Nähtävillä oleva kaavaehdotus: Kauppatien asemakaava ja asemakaavan muutos

 

Paimion kaupunginhallitus on hyväksynyt Kauppatien asemakaavan ja ak:n muutosehdotuksen ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa suunnittelualue oikeusvaikutteisen Vistan osayleiskaavan mukaiseen käyttöön. Suunnittelualueella on jo voimassa Meijeritien asemakaava ja asemakaavan muutos, jota tässä kaavamuutoksessa tarkistetaan vain katu- ja liikennealueiden osalta.


Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 5.6. - 10.8.2018 välisen ajan, molemmat mainitut päivät mukaan lukien kaupungin internet-sivuilla: www.paimio.fi/kauppatie sekä kaupungintalon teknisessä virastossa sen aukioloaikana, os. Vistantie 18.


Maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja muilla asianosaisilla on tilaisuus tehdä kaavaehdotusta koskeva kirjallinen muistutus 10.8.2018 mennessä ja se tulee toimittaa osoitteeseen: Paimion kaupunki/Kaavoitus, PL 50, 21531 Paimio tai sähköpostiosoitteeseen:

kaavalausunnot@paimio.fi

 

Paimiossa 5.6.2018

PAIMION KAUPUNGINHALLITUS
 

 


Palaa otsikoihin