Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

8.9.2017 5.30

V-S:n aluepelastuslautakunnan pöytäkirjan nähtävilläolo

KUULUTUS

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan 29.8.2017 pitämän kokouksen pöytäkirja ja siinä erillisenä asiana mainitut viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä V-S aluepelastuslaitoksella, os. Eerikinkatu 35, syyskuun 8. päivänä 2017 klo 9.00 - 14.30 ja internetissä osoitteessa

http://www.turku.fi/kuulutukset

 

Turussa, elokuun 30. päivänä 2017

 

Pertti Soininvaara

hallinto- ja henkilöstöpäällikkö

 

 

KUNGÖRELSE

 

Protokollet från Egentliga Finlands regionala räddningsnämnds

sammanträde 29.8.2017 samt de tjänstemannabeslutsprotokoll som där nämns som ett separat ärende finns framlagt på Egentliga Finlands räddningsverk vid Eriksgatan 35 den 8 september 2017 kl. 9.00 - 14.30 och på webben under adressen

http://www.turku.fi/kuulutukset

 

Åbo den 30 augusti 2017

 

Pertti Soininvaara

förvaltnings- och personalchef

 

 

 

 

 


Palaa otsikoihin