Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

5.6.2018 0.57

Vireille ja OAS nähtäville: Urheilupuiston asemakaavan muutos

Paimion kaupunginhallitus on käynnistänyt Urheilupuiston asemakaavan muutoksen ja se on tullut vireille 30.5.2018. Kaavamuutoksen laatimisen päätavoitteena on päivittää vuoden 1973 rakennuskaavana vahvistettua Ylä-Vistan asemakaavaa nykytilannetta vastaavaksi ja osoittaa mahdolliset lisärakennustarpeet ja niiden rakennusoikeudet.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nyt valmistunut ja nähtävillä kaupungin internet-sivulla: www.paimio.fi/urheilupuiston sekä kaupungintalon teknisessä virastossa sen aukioloaikana, os. Vistantie 18.

 

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisena osoitteeseen: Paimion kaupunki/Kaavoitus, PL 50, 21531 Paimio, tai sähköpostilla osoitteeseen: kaavalausunnot@paimio.fi


Paimiossa 5.6.2018

Paimion  kaupunginhallitus


Palaa otsikoihin