Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

1.9.2017 6.00

Vireilletulo ja OAS nähtäville: Paimion Ekopuutarhakylän asemakaava

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.08.2017 päättänyt käynnistää Paimion Ekopuutarhakylän asemakaavan.

 

Suunnittelualue sijaitsee Oinilasta itään ja pohjoisosassa ydinkeskustasta noin 3,5 kilometriä koilliseen. Alue rajoittuu pohjoisessa Tomerontiehen, lännessä Spurilan metsään, idässä ja etelässä Seppälän omenatarhaan.

 

Kaavan laatimisen päätavoitteena on toimia mallina kestävälle kehitykselle, ratkaisuna energian ja mustien jätevesien käsittelylle. Lisäksi kaava mahdollistaa kestävän kehityksen uuden toimintayksikön sijoittumisen olemassa olevan kasvihuoneen kohdalle.

 

Kaavahankkeeseen liittyen on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on nähtävissä kaupungin teknisessä virastossa os: Vistantie 18, Paimio sekä kaupungin internet-sivuilla: www.paimio.fi/Ekopuutarhakyla

 

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisena osoitteeseen: Paimion kaupunki/Kaavoitus, PL 50, 21531 Paimio, tai sähköpostilla osoitteeseen: kaavalausunnot@paimio.fi


Paimiossa 1.9.2017


PAIMION KAUPUNGINHALLITUS


Palaa otsikoihin