viva vista nakyma2

Maatalouden vesienhoitoa ja perinnemaisemia Paimionjoen vesistöalueella -luento Paimiosalissa

29.11.2018 klo 18:00-19:30

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen puheenjohtaja, maatalous- ja ympäristöneuvoja Eriika Lundström johdattelee maatilan arjen ajankohtaisteemoihin uusimpien tietojen ja havaintojen valossa.

Eriikka Lundström: Maatalouden vesienhoitoa ja perinnemaisemia.

Suomalainen maatalous parhaimmillaan ylläpitää ihmisen maankäytöstä syntyneiden arvokkaiden  perinnebiotooppien perintöä luonnon ekosysteemeissä. Maatalous & vesienhoidon ratkaisut ovat tänä päivänä modernin maatilan arkea ja kulkevat käsi kädessä kohti ekologisesti, ekonomisesti ja sosiaalisesti kestävää ruoan tuotantoa. Mutta missä mennään nyt? Ovatko kosteikot, tulvatasanteet, pientareet ja suojakaistat edelleen ajankohtaisia? Entä miten tunnistan ja hoidan maatilan perinnemaisemaa? 

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen puheenjohtaja, maatalous- ja ympäristöneuvoja Eriika Lundström johdattelee maatilan arjen ajankohtaisteemoihin uusimpien tietojen ja havaintojen valossa.

Luento on Paimiosalissa, Vistantie 18

Luennolle on vapaa pääsy eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa keskustelemaan!

Paimionjoki-yhdistys ry järjestää yhteistyössä Paimionjoen vesistöalueen kansalaisopistojen kanssa Paimionjoki-luentosarjan syksyllä 2018 ja keväällä 2019. Teemat liittyvät joen kulttuurihistoriaan ja ekologiseen tilaan tuoden esiin Paimionjoen moniarvoista kulttuuriympäristöä ja vesiluontoa eri näkökulmista käsin. 

Paimiossa erityisteemaksi nousee Paimionlahti - Paimionjoen päätepysäkki ja virran seisake, jonka teollisuuden, kalastuksen ja viljelyn historioihin ja nykyhetken kertomuksiin pääsemme tutustumaan muistikävelyllä.