Uutiset

10.4.2017 12.16

Ehdotuksena nähtävillä: Kaptenskanpolun, Lanatien ja Mäkiläntien asemakaavamuutokset

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS


Ehdotus mahdollistaa hoivapalvelurakennuksen rakentamisen korttelialueelle. Asemakaavan muutos koskee korttelia 1319 (AR). Muutoksella muodostuu kortteli 1319 (PL).


LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS


Ehdotuksessa on tarkistettu voimassa olevan tontin käyttötarkoitusta ja rakennusalueen rajoja. Asemakaavan muutos koskee korttelia 53 (LH). Muutoksella muodostuu kortteli 53 (KTY-1).


MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS


Ehdotus mahdollistaa päiväkodin tai muun lähipalvelurakennuksen sijoittumisen korttelialueelle ja muuttaa puistoalueen korttelialueeksi. Asemakaavan muutos koskee korttelia 1103 (AK) ja puistoa. Muutoksella muodostuu kortteli 1103 (PL).


Asemakaavojen muutosehdotukset pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 10.4. – 10.5.2017 välisen ajan, molemmat mainitut päivät mukaan lukien, kaupungintalon teknisessä virastossa sen aukioloaikana, os. Vistantie 18. 


Aineisto on nähtävillä myös kaupungin internet-sivuilla: www.paimio.fi/kaptenskanpolku, www.paimio.fi/lanatiewww.paimio.fi/makilantie

 

Maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja muilla asianosaisilla on tilaisuus tehdä kaavaehdotuksia koskeva kirjallinen muistutus 10.5.2017 mennessä ja ne tulee toimittaa osoitteeseen: 

Paimion kaupunki/Kaavoitus, PL 50, 21531 Paimio tai sähköpostiosoitteeseen: kaavalausunnot(at)paimio.fi

 

Paimiossa 10.4.2017

 

PAIMION YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 


Palaa otsikoihin