Uutiset

16.10.2018 8.00

Jokipuisto-tapahtuman järjestämisoikeudet julistetaan haettavaksi

Paimion sivistys- ja vapaa-aikalautakunta julistaa haettavaksi Jokipuisto-tapahtuman järjestelyoikeudet vuodelle 2019. Haku sisältää myös optiovuodet 2020-2021 (1 + 1 -periaatteella).

Kaupungin myöntämä vuosittainen tuki tapahtuman toteutukseen on 19 990 euroa. Kaupungin tuki myönnetään ja tapahtuman järjestämissopimus solmitaan vain, jos sopimusvuotta koskevalle vuodelle on talousarviossa varattu siihen määräraha.

Jean S iltafestareilla 300618
Vuoden 218 Jokipuisto-tapahtumassa esiintyi mm Jean S.

Hakijan on toimitettava tapahtuman järjestämiseen liittyvä suunnitelma, josta selviää tapahtuman talousarvio (myös mahdolliset tulot), sisältörakenne, maksatussuunnitelma ja vastuuhenkilö. Tapahtumajärjestäjän valinnassa painotetaan seuraavia asioita:
- sisällön monipuolisuus
- pääsymaksuttoman tapahtuman osuus
- ohjelman soveltuminen koko perheelle
- suunnitelman realistisuus


Kaupunki edellyttää, että Jokipuisto-tapahtuma on kesäkuukausiin (kesä-elokuu) sijoittuva tapahtuma, jossa tarjotaan ohjelmaa kaikenikäisille. Järjestäjäksi valittu taho vastaa kaikista tapahtuman järjestämiseen tarvittavista luvista sekä laatii lupiin liittyvät suunnitelmat. Kaupunki myöntää maanomistajan luvan tapahtuman järjestämiseksi Jokipuiston alueella. Kaupunki voi suorittaa vuosittaisen tukisumman maksatuksen kahdessa (2) osassa, joista ensimmäinen osa (maksimissaan puolet kyseisen vuoden tukisummasta) voidaan maksaa ennen tapahtumaa ja toinen osa tapahtuman jälkeen. 


Tapahtuman järjestäjien on toimitettava selvitys myönnetyn tukisumman käytöstä viimeistään järjestämisvuoden lokakuun loppuun mennessä. Selvityksen pitää sisältää sekä sanallinen osio että tiliselvitys.

Kaupungin ja järjestäjäksi valitun tahon kesken laaditaan vuosittain sopimus. Järjestäjäksi valitun on ilmoitettava option käytöstä tapahtumaa edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Hakuaika päättyy torstaina 15.11.2018 klo 15.30
ja hakemukset on toimitettava osoitteeseen Paimion kaupunki / sivistys- ja vapaa-aikalautakunta,  PL 50 21531 Paimio.

Jos tapahtuman järjestäjäksi ei ilmoittaudu hakijoita tai hakijoista ei löydy edellä mainittuja kriteerejä täyttävää hakijaa, lautakunta voi päättää määrärahan muusta käytöstä.


Lisätietoja antaa kulttuuriasiainhoitaja, p:050 586 7733


Palaa otsikoihin