Uutiset

14.3.2017 5.55

Kuntavaalien toimittaminen Paimion kaupungissa

Kuntavaalit  toimitetaan  Paimion  kaupungintalolla  (osoitteessa Vistantie 18) sunnuntaina  9.4.2017  klo 9.00-20.00.  Äänestäjän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspaikkana on aiemman käytännön mukaisesti Paimion kaupungintalo (käyntiosoite Vistantie 18).  Ennakkoäänestysaika on 29.3.-4.4.2017.  Ennakkoäänestyspaikka on avoinna 29.3. klo 10.00-19.00, 30.-31.3. klo 9.00-18.00, 1.-2.4. klo 10.00-15.00 ja 3.-4.4. klo 10.00-19.00. Ennakkoon äänestävän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu,  jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Paimiossa, mikäli hänet on merkitty Paimion äänioikeusrekisteriin. Kotiäänestys toimitetaan arkipäivinä 29.3.-4.4.2017  klo 9.00-20.00 välisenä aikana.

 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00. Keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 50, 21531 Paimio, käyntiosoite on Vistantie 18, 21530 Paimio sekä puhelin 050-5921675/keskusvaalilautakunta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mikäli hän on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

 

Kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä kaupungin kuulutustaululla,  kirjastossa sekä kaupungin internet -sivuilla.

 

Paimiossa  14.3.2017

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 


Palaa otsikoihin