Uutiset

20.3.2017 10.15

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee voimassa olevan ympäristöluvan lupaehdon muuttamista

Paimion kaupungin ympäristölautakunnassa on vireillä Kankaanpään Murske Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kivenlouhintaa ja –murskausta sekä puhtaan pintamaan vastaanottoa ja  mullan seulontaa varten 24.1.2017 § 13 myönnetyn ympäristöluvan lupaehdon 2  muuttamista Toiminta sijaitsee kiinteistöillä 577-478-1-32 ja 577-478-1-23 osoitteessa Tarvasjoentie 384, Paimio.


Voimassa olevassa luvassa murskaus, poraaminen, rikotus, räjäytykset, sepelin seulonta ja murskeen, maa-ainesten ja mullan kuormaus ja kuljetukset on kielletty viikonloppuisin ja arkipyhinä ympäri vuoden. Hakija esittää, että ympäristöluvan lupaehtoa 2 muutetaan siten, että sepelin ja mullan seulonta sekä murskeen ja maa-ainesten kuormaaminen ja kuljetus on sallittu viikonloppuisin ja arkipyhinä ympäri vuoden klo 8-18. Murskaus, poraaminen, rikotus ja räjäytykset olisivat edelleen kielletty lupaehdon mukaisesti. 


Hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus pidetään nähtävillä Paimion kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin www-sivuilla 20.3.-19.4.2017 välisenä aikana. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Paimion kaupunginviraston palvelupisteessä, osoitteessa Vistantie 18, viraston aukioloaikoina.  


Niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty muutos saattaa koskea, on oikeus muistutusten tekemiseen. Myös muilla henkilöillä kuin edellä mainituilla asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti tai sähköpostina  viimeistään 19.4.2017 mennessä osoitteella Paimion kaupunki,  Ympäristölautakunta, PL 50, 21531 Paimio tai paimio.kaupunki@paimio.fi Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot.


Lisätietoja puh. 02-474 5290.


Paimiossa 20.3.2017 


YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


 


Palaa otsikoihin