Uutiset

15.3.2018 13.15

Puunkorjuutyöt alkavat perjantaina 16.3. Kriivarissa sekä maanantaina 19.3. Preitilässä

Paimion kaupungin omistamissa metsissä - Kriivarissa sekä Preitilässä on tarkoitus tehdä metsätöitä maaliskuun 2018 aikana.

Parantolan hakkuut_pieni

Preitilän metsä rajoittuu Kalevantiehen ja alueella tehdään sekä harvennushakkuita (yht. 3,1 ha), että päätehakkuita (yht. 0,7 ha). 


Kriivarin työmaakartta 2018Kriivarin metsissä tehdään pelkästään harvennushakkuut.

Hakkuutöistä on rajattu pois alue, mikä Ely keskuksen selvitystyön sekä Paimion kaupungin tilaaman luontokartoituksen jälkeen jätetään koskemattomaksi. Kaupungin tilaama luontokartoitus selvitti liito-oravan reviirialuetta, minkä pohjalta harvennushakkuut nyt toteutetaan.

Kumpaankin kohteeseen on myös haettu tarvittavat maisematyöluvat.

 

Tiedustelut: Viheraluemestari 02 474 52 93

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT


Palaa otsikoihin