Uutiset

27.2.2018 10.48

Tukea liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan

Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tukee sen talousarvioon kohdennetuista rahoista liikunta-, soveltava liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaa Paimiossa myöntämällä toimintatukia. Tukien hakuaika on 29.3. saakka.

Lautakunnan myöntämän tuen saaminen edellyttää, että 
 1) hakemus on määräaikaan, 29.3.2018 klo 15.30 mennessä jätetty osoitteella: PL 50, 21531 Paimio.

 2) hakemus on asianmukaisesti täytetty sitä varten laaditulle lomakkeelle,
 3) hakemus on allekirjoitettu, 

 4) hakemuksessa on tarvittavat liitteet.


Tuista päätettäessä lautakunta käyttää harkinnanvaraa


Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kaikista eri tukimuodoista on koostettu yhteinen Hakijan opas.


Jaettavat tuet:

1. LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PERUSTOIMINTA- JA KOULUTUSTUKI

liikuntajärjestöjen liikunnan ja urheilun perustoiminnan tukemiseen.

 2. SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUKI

soveltavaa liikuntaa järjestäville yhdistyksille

 3. KULTTUURIN KOHDENNETTU TUKI

 kulttuurin ja taiteen tukemiseen.

 4. NUORISOTOIMINNAN PERUSTOIMINTA- JA KOHDENNETTU TUKI

 nuorisotoimintaa järjestäville nuorisojärjestöille


Tuki haetaan:

Kohta 1: Sähköisesti seuraverkko-järjestelmän kautta: www.seuraverkko.fi

Kohdat 2-4: Hakulomakkeella.


Hakulomakkeita saa kaupungintalon palvelupisteestä, kirjastosta, Paimion kaupungin kotisivuilta www.paimio.fi. Internetisivuilla olevat hakulomakkeet ovat täytettävissä sähköisesti, mutta allekirjoitettu ja  täytetty lomake pitää tulostaa.

Tukihakukaavake, joka tulostetaan ja tiedot kirjataan käsin

Tukihakukaavake, jonka voit täyttää koneella ja tulostaa allekirjoitusta varten.Hakemusta ei voi palauttaa sähköisenä.


Lisätiedot:

kohta 1: vs. liikunnanohjaaja Mikko Häkkilä, puh. 02 474 5314

kohta 2: erityisliikunnanohjaaja Matleena Koskinen, puh. 02 474 5329

kohta 3: suunnittelija Laura Lankinen, puh 02 474 5230

kohta 4: erityisnuorisotyöntekijä Mia Lemberg, puh. 02 474 5315.

Sähköpostitiedustelut: etunimi.sukunimi@paimio.fi.Tukia koskeva säännöstö on hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan

kokouksessa 25.1.2018 


Palaa otsikoihin