Uutisarkisto

19.6.2017 21.38

100 vettä tutummaksi -hanke

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys r.y.:n tiedote 19.6.2017:

Suomalaisen vesiympäristön suojelu tarvitsee tuekseen tutkimustietoa ympäristön tilasta ja sen kehityksestä. Erityisesti pienten vesimuodostumien osalta tutkimustieto on kuitenkin yleisesti puutteellista. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry on Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi käynnistänyt 100 vettä tutummaksi -hankkeen, jonka tarkoituksena on lisätä tietämystä lounais-suomalaisten vesien laadusta vähän tutkittujen pintavesimuodostumien osalta.

Hankkeessa Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry valitsee sille tehtyjen ehdotusten perusteella 100 vesimuodostumaa, joista otettujen ja yhdistykseen toimitettujen vesinäytteiden analysointikulut yhdistys maksaa. Tutkimuskohteiden valinnassa etusijalle asetetaan vedenlaadultaan puut-teellisimmin tunnetut vesimuodostumat, kuten esimerkiksi pienet lammet ja järvet, ojat ja purot.

Tutkimuspaikan ehdottajien tehtävänä on ottaa vesinäyte ennalta sovitusti ja toimittaa se yhdistyksen kautta tutkittavaksi. Ehdotuksia tutkimuspaikoiksi voivat tehdä yksityishenkilöt, järjestöt ja muut organisaatiot elokuun loppuun saakka. Hanke on suunnattu myös kouluille, jotka voivat toimittaa vesiympäristöihin liittyvän opetuksen yhteydessä ottamiaan näytteitä yhdistyksen kautta tutkittaviksi.

Vesinäytteistä tutkitaan sameus-, sähkönjohtavuus-, pH-, alkaliteetti- ja väriarvot sekä keskeiset ravinnepitoisuudet. Saatavat tiedot lisäävät osaltaan tietoa paikallisten vesien keskeisistä ominaisuuksista. Tietojen perusteella ei kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä vesien käyttökelpoisuudesta virkistys-, talous- tai muuhun käyttöön.

Tutkimuskohteen ehdottaminen onnistuu puhelinsoitolla tai sähköpostiviestillä. Toivomme hankkeemme herättävän mielenkiintoa ja auttavan osaltaan lisäämään yleistä kiinnostusta lähivesiympäristöjen tilasta ja tulevaisuudesta.

Lisätietoja:
- projektityöntekijä Matti Jantunen, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdis-
  tys ry, sähköposti: matti.jantunen@lsvsy.fi, puh. 040 161 8830
- toiminnanjohtaja Joni Holmroos, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdis-
  tys ry, sähköposti: joni.holmroos@lsvsy.fi, puh. 050 338 3998
- biologi Anne Lehmijoki, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy,
  sähköposti: anne.lehmijoki@lsvsy.fi, puh. (02) 274 0212

Palaa otsikoihin