Uutiset

19.4.2017 11.54

Vireilletulo: Poikintien asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus on 12.4.2017 päättänyt käynnistää Poikintien asemakaavan muutoksen.

 

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan kaakkoisosassa. Suunnittelualueen läpi kulkee Poikintie. Pohjoisessa alue rajoittuu Pyölintiehen, lännessä palvelukeskukseen ja etelässä kevyen liikenteen väylävaraukseen.

 

Kaavamuutoksen laatimisen päätavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalojen ja mahdollisesti ns. senioritalojen rakentaminen. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueiksi. Asemakaavan muutosta laadittaessa huomioidaan uudisrakentamisen sopeutuminen ja sijoittuminen taajamakuvaan keskeisellä paikalla.

 

Ohjeellinen suunnittelualue on noin 1 ha.

 

Kaavamuutoshankkeeseen liittyen on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on nähtävissä kaupungin teknisessä virastossa os. Vistantie 18, Paimio sekä kaupungin internet-sivuilla: www.paimio.fi/poikintie

 

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisena osoitteeseen: Paimion kaupunki/Kaavoitus, PL 50, 21531 Paimio tai sähköpostilla osoitteeseen: kaavalausunnot@paimio.fi

 

Paimiossa 20.4.2017

 

PAIMION KAUPUNGINHALLITUS

 


Palaa otsikoihin